kodk

Metoda FED


METODA FED      F - fiksacja (stabilizacja) E - elongacja D – derotacja
Jest to alternatywa dla operacyjnego rozwiązania problemu skolioz

Metoda FED - stworzona przez profesora Santosa Sastre wykorzystywana jest do zachowawczego leczenia skolioz oraz deformacji kifozy i lordozy u dzieci i dorosłych. Została wprowadzona na podstawie długoletnich i szczegółowych badań. Bazuje ona na zastosowaniu sterowanego komputerowo urządzenia oddziaływającego na kręgosłup poprzez zastosowanie trójpłaszczyznowych sił:
Celem naszych działań jest nie tylko zatrzymanie deformacji, ale i jej korekcja
FED bezinwazyjna metoda leczenia skoliozurządzenie FED dio bezinwazyjnej metody leczenia skoliozFED zachowawcze leczenie skolioz
Działanie urządzenia polega na trójwymiarowym utrwaleniu prawidłowej postawy za pomocą rozciągania i ustabilizowania kręgosłupa a następnie wywarcia na niego odpowiedniego nacisku (ciągłego lub interwałowego), wymuszającego korzystne zmiany.

Efekty zastosowania FED czasami widać już po kilku tygodniach ćwiczeń!!!

Jak szybko to działa?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Istnieje bardzo dużo czynników wpływających na skuteczność działania metody FED. Jeżeli ktoś określa wam konkretny termin to postępuje nieetycznie.
            Duże znaczenie w leczeniu ma wiek kostny pacjenta. Im szybciej rozpoznamy skrzywienie i podejmiemy postępowanie tym lepszy można uzyskać efekt terapii. Zaskakujące rezultaty Profesor Sastre uzyskał w leczeniu skolioz zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego, zaś badania przeprowadzone w Barcelonie udowodniły, że metoda FED może prowadzić niemal do całkowitego wyleczenia.

PRZYKŁAD 1 Progresywna skolioza
Progresywna skolioza.
Ocena w oparciu o zdjęcia rentgenowskie.
 • 12 lat
 • dziewczynka
 • 34 stopnie w skali Cobba
 • 1 w skali Rissera
 • skrzywienie 15 stopni
Po 6 miesiącach stosowania metody OrtoFED: Niemal pełna poprawa.

PRZYKŁAD 2
Progresywna skolioza.
Ocena w oparciu o zdjęcia rentgenowskie.
 • 11 lat
 • dziewczynka
 • 15 i 25 stopnie w skali Cobba
 • 1 w skali Rissera
 • LI skrzywienie 18 stopni
Po 12 miesiącach stosowania metody OrtoFED: Pełna poprawa.

PRZYKŁAD 3Ocena w oparciu o zdjęcia rentgenowskie
Progresywna skolioza.
Ocena w oparciu o zdjęcia rentgenowskie.
 • 6 lat
 • dziecko
 • 55 i 30 stopnie w skali Cobba
 • 0 w skali Rissera
 • T9 skrzywienie 19 stopni
Po 12 miesiącach stosowania metody FED:
 • 23 i 12 stopnie w skali Cobba
 • 0 w skali Rissera
 • T9 skrzywienie 8 stopni

PRZYKŁAD 4Po 6 miesiącach stosowania metody FED: Niemal pełna poprawa
Progresywna skolioza.
Ocena w oparciu o zdjęcia rentgenowskie.
 • 22 lat
 • mężczyzna
 • 21 stopnie w skali Cobba
 • 5 w skali Rissera
 • L2 skrzywienie 15 stopni
Po 6 miesiącach stosowania metody FED: Niemal pełna poprawa.

W naszym przypadku duży nacisk w metodzie kładziemy na wczesną diagnostykę i leczenie jeszcze przed rozpoczęciem okresu szybkiego wzrostu, kiedy to skrzywienie ulega nagłemu i dużemu pogłębieniu. Ryzyko postępowania skrzywienia przypada na okres 12 - 14 lat u dziewcząt, a u chłopców około 2 lata później. Wczesne rozpoznanie i leczenie metodą FED w czasie wzrostu dzieci, pozwala na korekcję skrzywienia, uniknięcie późniejszych komplikacji, poprawiają jakość życia i zapobiegają operacjom. U dorosłych zaś zmniejsza objawy towarzyszące jak ból i sztywność. Niebagatelne znaczenie ma długość terapii i częstość wykonywania zabiegów. Musimy mieś świadomość, że trzeba pracować z dzieckiem przez cały okres wzrostu.

Jak prowadzimy pacjenta?

1. Kwalifikacja do leczenia:
 • Badanie lekarza II st. specjalizacji w rehabilitacji
 • Komputerowa ocena postawy ciała + zdjęcie RTG całego kręgosłupa
2. Leczenie metodą FED
 • Fizjoterapeutyczne indywidualne badanie wstępne i ustalenie programu rehabilitacji: określenie kątów Cobba , rotacji Raimondiego, testu Rissera , lateralizacji tułowia, diagnostyka przykurczów
 • system sesji zabiegów = 10 cyklów terapeutycznych i wielokrotność , pełny jeden cykl terapii 90 min ( fizykoterapia + urządzenie FED + kinezyterapia funkcjonalna)
 • w trakcie kinezyterapii funkcjonalnej stosujemy uzupełniające się terapie: ćw. metody FED, terapie powięziową i punktów spustowych, PNF, ćw. metody Ackermanna
3. Elementy współistniejące
 • zaopatrzenie ortopedyczne – gorsetowanie , wkładki ortopedyczne
 • między poszczególnymi sesjami FED: indywidualna kinezyterapia funkcjonalna, pływalnia , masaż
 • kontrolna weryfikująca skuteczność leczenia komputerowa ocena postawy ciała + zdjęcia RTG ( badanie wykonywane co 6-8 miesięcy)
 • ciągła kontrola lekarza II st. specjalizacji w rehabilitacji i współpraca między wszystkimi terapeutami biorącymi udział w terapii

Jak to działa?

 • trójwymiarowe ustabilizowanie kręgosłupa Metoda FED przy pomocy zewnętrznych (asymetrycznych) sił, działających przeciwnie do sił deformujących nasz kręgosłup, wymusza określone pozytywne zmiany. Trójwymiarowy mechanizm pracujący nad naprawą i skorygowaniem naszego kręgosłupa naciska z siłą od 1 do 100 kg na sam szczyt skrzywienia kręgosłupa (skolioza), powodując rotacje wsteczną i prostowanie kręgosłupa (20 sek nacisku, 20 sek odpoczynku). Nacisk na system kostny struktury rosnące, chrząstki, więzadła, system naczyniowy jest na tyle znaczący, że wymusza świadomość poprawnej postawy i stymuluje kręgosłup do prawidłowego ustawienia.
 • Metoda FED, czyli „trójwymiarowe ustabilizowanie kręgosłupa przy jednoczesnym jego wydłużeniu i derotacji”, to nowatorskie, zyskujące coraz więcej zwolenników w Polsce, Europie i na całym świecie, spojrzenie na terapię skolioz. Twórcą, autorem metody jest profesor Santos Sastre Fernandez. Metoda powstała w wyniku długoletnich prac naukowo-badawczych. Obecnie opiera się na ponad 2400 skatalogowanych i potwierdzonych przypadkach klinicznych.
 • Metoda stanowi kompleksową propozycję trójpłaszczyznowej terapii bocznych skrzywień kręgosłupa (oraz kifoz i lordoz) przewidując i określając pełne postępowanie terapeutyczne. Metoda opiera się na teorii: wzrostu, rozwoju, wzajemnego oddziaływania oraz właściwościach chrząstki nasadowej (brzeżnej/epifitycznej) i neurocentralnej występujących w trzonach kręgów, potwierdzonej licznymi pracami badawczymi i doświadczeniami.


Metoda FED zdobyła złoty medal Targów Kielce 2011r

Nasze urządzenie

Urządzenie FED w KODK

Urządzenie FED w gabinecie

Kto prowadzi terapię?


Konsultacje lekarską prowadzą specjaliści II st. rehabilitacji. Wszyscy terapeuci są certyfikowanymi specjalistami metody FED szkolonymi przez samego prof. Santosa Sastre. Poza tym posiadają certyfikaty wielu specjalistycznych metod.

Lekarze: dr Kirena Rympel i dr Beata Górak

Fizjoterapeuci: dr Teresa Całka-Lizis , mgr Adrian Wiśniewski, mgr Anna Pajda, mgr Agnieszka Kózka


Cennik:
 • Konsultacja lekarska – prowadzona przez specjalistę II st. rehabilitacji bezpłatna dla dzieci posiadających skierowanie od lekarza POZ-tu do poradni rehabilitacyjnej (odpłatność 120 zł bez skierowania)
 • Indywidualna terapia funkcjonalna – 80 zł (45 minut)
 • Badanie komputerowe kręgosłupa i stóp metodą Diers Formatic - 120.00 zł.
 • Pojedynczy zabieg metodą FED – 120 zł (90 minut) fizykoterapia + zabieg w urządzeniu FED + kinezyterapia funkcjonalna

Pakiety zabiegów:
 • P 5 – w cenie 550 zł - w skład pakietu wchodzi 5 zabiegów metodą FED do wykorzystania w ciągu 14 dni od dnia pierwszego zabiegu
 • P 10 – w cenie 1000 zł - w skład pakietu wchodzi 10 zabiegów metodą FED do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca od dnia pierwszego zabiegu
 • P 30 – w cenie 2850 zł - w skład pakietu wchodzi 30 zabiegów metodą FED do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy od dnia pierwszego zabiegu