kodk

Spotkania edukacyjne w szkołach

Po każdym badaniu organizowane są Spotkania edukacyjne z rodzicami, na których omówione zostają wyniki badań.

 Szkoła  adres data
godz. 
SP i Gim Przeginia   23 I 18.00
SP i Gim Jerzmanowice   23 I 16.30
SP Raciborowice   22 I 18.00
SP Więcławice Stare   22 I 16.30
SP Ochojno   18 I 17.00
Omówienie wyników dla szkół:
SP Liszki, SP1 Kaszów, SP Kryspinów
SP Liszki 17 I 18.00
Omówienie wyników dla szkół:
SP Rączna, SP Piekary, SP Jeziorzany
SP Rączna 17 I 16.30
Przedszkole "Zielona Wyspa" Kraków, ul.Judyma 18 16 I 17.00
Omówienie wyników dla szkół:
SP Mników, SP Czułów, SP Morawica
SP Mników 15 I 17.00
SP Korzkiew   11 I 17.00
Omówienie wyników dla szkół:
SP i Gim Biały Kościół, SP Wielka Wieś, SP Bebło
Gimnazjum Biały Kościół 10 I 17.00
Omówienie wyników dla szkół:
SP i Gim Bibice, SP Wola Zachariaszowska
Gimnazjum Bibice 8 I 17.00
Omówienie wyników dla szkół: SP Maciejowice, SP Łuczyce, SP Goszcza, SP Goszyce, SP i GIM Luborzyca Gimnazjum Luborzyca, Wysiołek Luborzycki 160B 14 XII 17.00
Omówienie wyników dla szkół: SP Pietrzejowice, SP Prusy, SP Karniów,  SP Kocmyrzów SP Kocmyrzów, Luborzyca 98 13 XII 17.00
SP Czernichów   29 XI 18.00
SP Wołowice   29 XI 16.00
SP Kamień   29 XI 18.00
SP Rybna   27 XI 16.00
Społeczna Szkoła Podstawowa 4 ul.Krowoderska 8 23 XI 17.00
SP Warzeńczyce   22 XI 15.45
SP Igołomia   22 XI 17.45
Przedszkole 67 ul. Skwerowa 3 30 X 16.00
SP 92 ul. Strusia 19 23 X 17.00
SP 62 ul. Ćwikłowa 1 19 X 17.00
 SP 66
ul. Skotnicka 86
 18 X
17.00
SP 95 ul. Wileńska 9 16 X 17.00
SP 48 ul. Ks.Józefa 337 11 X 17.00
SP 40 ul.Pszczelna 13 9 X 17.00
SP 129 os. Na Wzgórzach 13 28 IX 17.00
SP 31 ul.Prusa 18 25 IX 17.00
SP 75 Grochowska 20
18 IX 17.00
SP 72 Modrzewiowa 23 14 IX 17.00
SP 130 os.Oświecenia 130 13 IX 18.30
SP 89 os.Piastów 34 13 IX 16.30
SP 78 Jaskrowa 5 12 IX 18.00
SP 56 Fredry 11 IX 18.30
SP 25 Komandosów 29 11 IX 16.30
SP 82 os.Kalinowe 17 7 IX 18.30
SP 101 os.Jagiellońskie 9 7 IX 16.30