kodk

Program PiLWP

Program Profilaktyki i Leczenia Wad Postawy

Celem programu jest skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami kręgosłupa w Krakowie, precyzyjna diagnoza przy użyciu nowoczesnej i obiektywnej metody fotogrametrii komputerowej z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej, a następnie objęcie zagrożonych dzieci kompleksową profilaktyką, leczeniem oraz systematyczną kontrolą.

Program jest koordynowany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa". Ośrodek dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną i rehabilitacyjną oraz dziewięcioletnim doświadczeniem w kompleksowym badaniu, profilaktyce i leczeniu wad postawy u dzieci. Wykonujmy badania przy pomocy nowoczesnych, obiektywnych i bezpiecznych metod fotogrametrycznych wspomaganych komputerowo z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej.
 
Podstawową cechą programu jest kompleksowość prowadzonych działań. Składa się on ze zintegrowanych i wzajemnie uzupełniających się części.
 
 •  Pierwszą częścią jest komputerowa ocena postawy ciała jako przed-lekarskie badanie diagnostyczne o charakterze przesiewowym. Wykonywane jest ono na terenie szkoły przez  specjalistę rehabilitacji ruchowej. Komputerowa analiza wyników wykonywana w siedzibie Ośrodka przez specjalistę rehabilitacji ruchowej pod nadzorem medycznym i merytorycznym lekarza rehabilitacji II stopnia-pediatry
 •  niezwykle ważną częścią są działania edukacyjne i promocyjne w zakresie profilaktyki schorzeń kręgosłupa. Są to spotkania z rodzicami służące omówieniu wyników badań i działań profilaktycznych. Oprócz ogólnej prelekcji, każdy rodzic dostaje wydruki wyników swojego dziecka, a pracownicy ośrodka pomagają je indywidualnie zinterpretować. Szkoła otrzymuje statystyczne opracowanie przeprowadzonych badań. Zbiorcze wnioski z badań i zalecenia profilaktyczne dla ludności przedstawiane są systematycznie w prasie dzielnicy, "Dzienniku Polskim" (dodatek Zdrowie, red. Barbara Rotter-Stankiewicz oraz w Radiu "Kraków" (red. Danuta Urbanik)
 •  dla zagrożonych dzieci organizowana jest terapia:
  > w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkolnych salach gimnastycznych grupowa gimnastyka korekcyjna. Zajęcia w grupach 10-12 osobowych prowadzone będą dwa razy w tygodniu po 45 minut przez magistrów rehabilitacji ruchowej z doświadczeniem w dziedzinie korekty wad postawy.
  > grupowa gimnastyka korekcyjna w pomieszczeniach naszej Przychodni : grupy 6-7 osobowe.
  > Indywidualne instruktaże ćwiczeń korekcyjnych w oparciu o między innymi o metody: PNF, prof.Dobosiewiczowej, Jumejko, McKenziego
  > Pływanie korekcyjne: 1 w tygodniu, grupy podzielone ze względu na umiejętności pływackie.
  > Letnie kolonie rehabilitacyjne- turnusy dwu  tygodniowe.
 • Po badaniach dzieci z poważniejszymi wadami mogą skorzystać w naszej Przychodni przy ul.Krakowskiej 39 z bezpłatnej konsultacji lekarskiej lekarza rehabilitacji specjalisty II stopnia.
 
Nowoczesna metoda komputerowego badania postawy ciała
 
Komputerowa ocena postawy ciała stosowana w programie jest badaniem całkowicie bezpiecznym dla dziecka.  Używa się specjalnej kamery wideo sprzężonej z komputerem. Urządzenie  wykorzystuje zjawisko mory projekcyjnej. Daje ona możliwość pełnej oceny (z dokładnością do 2mm.) postawy ciała dzięki możliwości obserwacji dziecka jednocześnie w 3 płaszczyznach:  czołowej, strzałkowej, poprzecznej.
Samo badanie składa się z dwóch części:
 
>     pierwsza (podstawowa) - badanie fizykalne z testem zgięciowym Adamsa.
>     druga - weryfikacja części pierwszej, przez ujęcie ewentualnej wady w parametry matematyczne
 
Diagnoza, która znajduje się w części opisowej wydruku musi potwierdzić się we wszystkich częściach czyli w badaniu poglądowym ,w parametrach matematycznych oraz w rysunkach.  Zwiększa to zdecydowanie obiektywizm badania przez stosowanie metody sit, dzięki którym eliminuje się ewentualne błędy diagnozy.
 
Na podstawie uzyskanych wyników lekarz może zalecić odpowiednie postępowanie, eliminować część zbędnych badań rentgenowskich oraz częściej obiektywnie  kontrolować stan osoby z wadą postawy. Jest  to też nieoceniona pomoc w kwalifikowaniu dzieci na gimnastykę korekcyjną jak również w planowaniu i prowadzeniu tych  ćwiczeń.
 
 
Więcej na temat zalet metody badawczej stosowanej przez Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa można znaleźć w następujących pracach: 
1. Prof. dr hab. T. Kasperczyk „Wady postawy ciała-diagnostyka i leczenie”   Kraków   1997, rozdział pt. „Nowoczesne techniki badania postawy ciała” str. 137-144
2. Prof. dr hab. J. Nowotny „ Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja” Katowice 1998, rozdział pt. „Metody obiektywne”   str. 98-105
 
Co daje badanie?
 1. Zdiagnozowanie i określenie wady postawy w konkretnych liczbach co oznacza możliwość  obiektywnego kontrolowania rozwoju ewentualnego schorzenia przez samego rodzica jak i lekarza 
 2. Kontrola skuteczności prowadzonej gimnastyki korekcyjnej oraz możliwość dostosowania ćwiczeń i obciążeń do zmieniających się parametrów wady postawy
 3. Możliwość prawidłowego ukierunkowania i intensyfikowania leczenia w odpowiednim czasie i odpowiedniej formie
 4. Poprzez czytelny wynik badania w formie wydruku komputerowego ( parametry matematyczne i przejrzyste rysunki), aktywnie wprowadza się rodzica w prowadzenie leczenia i działania profilaktyczne.
 Program zakłada wykonywanie badań bezpośrednio w szkołach w cyklu corocznym z następujących przyczyn:
 
 1. Wadę postawy należy systematycznie kontrolować aby prawidłowo  prowadzić jej leczenie
 2. Dzieci w okresie szkolnym  przechodząc okres dojrzewania (który charakteryzuje się bardzo intensywnym wzrostem) narażone są na rozwój  wady pomimo wcześniej zdiagnozowanej "postawy prawidłowej"
 3. Przez coroczne profilaktyczne sprawdzenie nie dopuszcza się do powstania  groźnych schorzeń  np. choroby Scheuermanna
 4. Badania, aby miały charakter przesiewowy (niezbędny warunek działań profilaktycznych) muszą być wykonywane w miejscu gdzie dana populacja występuje czyli na terenie szkoły. Zdecydowanie likwidujemy wtedy barierę dostępności w postaci braku czasu i braku zaangażowania ze strony rodziców - nie muszą doprowadzać dzieci na badania.
 Schemat organizacyjny badania
1. Na kilka tygodni przed planowanym badaniem rodzice dostają za pośrednictwem szkoły materiały informacyjne w formie ulotki , w której informujemy o:
 • zagrożeniach wadami postawy
 • metodzie samego badania
 • przebiegu samego badania
 • kosztach badania
 • możliwościach kontynuacji dalszego leczenia jak i o możliwych działaniach profilaktycznych.
2. Na dwa tygodnie przed wspólnie ustalonym z dyrekcją szkoły terminem badań dostarczamy małe ulotki informujące rodziców o terminie wykonania badania, jeszcze raz o cenie. Na tej ulotce  rodzice składają swój podpis co jest wyrażeniem formalnej zgody na wykonanie badania, jak również piszą tam adres jeżeli życzą sobie rachunek.
3.   Do trzech tygodni od wykonania badania dostarczamy wyniki (osobno w kopercie dla każdego dziecka).
 
4.   Po badaniach organizujemy wykład-prelekcję dla rodziców podczas którego omawiamy:
 • problem profilaktyki wad postawy
 • wyniki badań
 • interpretujemy każdy punkt wyniku aby był on jasny i czytelny dla rodziców
 • proponujemy zorganizowanie na terenie szkoły pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonej  przez nasz Ośrodek
5. Szkoła otrzymuje statystyczne opracowanie przeprowadzonego badania, w którym informujemy o ilości przebadanych dzieci, częstości występowania poszczególnych wad jak i informację o ilości dzieci skierowanych na konsultację lekarską.
6. W ramach przybliżenia  rodzicom założenia programu,  idei i kompleksowości jego prowadzenia propagujemy go w środkach masowego przekazu :
 
"Dziennik Polski" dodatek "Zdrowie"- red. Barbara Rotter- Stankiewicz
TVP Kraków - red. Anna Kaszewska
"Nasza Gazeta" lokalna gazeta gmin podkrakowskich red. Zdzisław Sroka
 
7. Realizujemy cykl bezpłatnych  badań finansowanych przez samorządy:
 • w 2001 roku w ramach programu UMK Kraków „Kraków – Zdrowe Miasto” dzielnica XVIII"
  2002
 • w 2002 roku w ramach programów profilaktyki finansowanych przez Radę Dzielnicy III
 • w 2002 roku w ramach programów profilaktyki finansowanych przez Radę Dzielnicy XIV
 • w 2002 roku w ramach programu UMK Kraków „Kraków – Zdrowe Miasto” etap I i II"
  2003
 • w 2003 roku w ramach programu UMK Kraków „Kraków - Zdrowe Miasto  etap I i II"
 • w 2003 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy III
 • w 2003 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy IX
 • w 2003 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy XIV
 • w 2003 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy VIII I XVII metodą poglądową
 • w 2003 roku badania I klas Gimnazjum w ramach pilotażowego „ Powiatowego programu profilaktyki i leczenia wad postawy” finansowanych przez Starostwo Powiatowe w Krakowie
 • w 2003 roku w ramach programów profilaktyki finansowane przez Urząd Gminy w Białym Kościele
  2004
 • w 2004 roku w ramach programu UMK Kraków „Kraków - Zdrowe Miasto etap II"
 • w 2004 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy I
 • w 2004 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy IX
 • w 2004 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy XIV
 • w 2004 roku badania I klas Gimnazjum w ramach „ Powiatowego programu profilaktyki i leczenia wad postawy” finansowanych przez Starostwo Powiatowe w Krakowie
  2005
 • w 2005 roku w ramach programu UMK Kraków „Kraków - Zdrowe Miasto etap II"
 • w 2005 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy I
 • w 2005 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy II
 • w 2005 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy IX
 • w 2005 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy XIV
 • w 2005 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy XVII
  2006 
 • w 2006 roku w ramach programu UMK Kraków „Kraków - Zdrowe Miasto etap I i II"
 • w 2006 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy I
 • w 2006 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy IV
 • w 2006 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy V
 • w 2006 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy VII
 • w 2006 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy IX
 • w 2006 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy XIV
 • w 2006 roku w ramach programu profilaktyki zdrowia Dzielnicy XVII
   
  Na podstawie dokonanych badań powstała już
  Praca Magisterska obroniona w czerwcu 2000 roku w Instytucie Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
  Praca Magisterska obroniona w 2004 na Politechnice Krakowskiej.

  Najważniejsze cechy wyróżniające  Program PiLWP

  1. Dotychczasowe badania realizowane były przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Specjalistyczną Przychodnię Wieku Rozwojowego  ramach kompleksowego programu.  Nie jest to jednorazowa akcja lecz cykliczne badanie wchodzące w skład Programu Profilaktyki i Leczenia Wad Postawy realizowanego na terenie szkół. Badania te są i będą przeprowadzane zawsze cyklicznie
  2. Prowadzona przez nas działalność zakłada możliwość i konieczność porównywania wyników badań z lat poprzednich. Wszystkie dzieci zdiagnozowane dotychczas w waszej szkole są w naszej bazie danych i każdy wynik badania kontrolnego będzie zawierał od razu analizę porównawczą i wnioski do dalszego leczenia.
  3. W wyniku naszego badania określony w opisie jest rodzaj schorzenia i ukierunkowanie leczenia przez określenie grup dyspanseryjnych
  4. Po badaniach nasza przychodnia organizuje cały kompleks edukacyjny dla rodziców czyli spotkanie podczas którego między innymi następuje indywidualna analiza i interpretacja wyników badania
  5. Nad naszą przychodnią jako specjalistycznym zakładem opieki zdrowotnej wieku rozwojowego - merytoryczną kontrolę sprawują Izby Lekarskie i Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego
  6. W przypadku naszej propozycji każdy rodzic ma możliwość odwiedzenia naszej przychodni i przeprowadzenia konsultacji lekarskiej oraz całego kompleksu działań rehabilitacyjnych czyli : gimnastyk grupowych, indywidualnych instruktaży, konsultacji lekarskich, zdrowotnych kolonii rehabilitacyjnych oraz fizykoterapii  w naszej siedzibie przy ul. Krakowskiej 39
  7. Cena badania obejmuje:
  • Badanie ortopedyczne poglądowe
  • Badanie komputerowe
  • Edukacyjne spotkanie z rodzicami
  • W razie potrzeby bezpłatne (kontrakt z NFZ) specjalistyczne konsultacje przez lekarza specjalistę rehabilitacji II stopnia
   
  Fundusze wyłożone na profilaktykę jak i wczesne wykrywanie wad postawy przynoszą zyski
  w postaci mniejszych nakładów na skomplikowane leczenie i drogi sprzęt ortopedyczny. Należy pamiętać, że wady postawy są groźne dlatego, że konsekwencje pojawią się 10-15 lat po rozpoczęciu procesu chorobowego. Objawią się: dyskopatiami, bólami krzyżowo-lędźwiowymi, bólami głowy, opasającymi bólami klatki piersiowej, postępującymi zmianami degeneracyjnymi krążka międzykręgowego. Niestety, jest już wtedy zazwyczaj za późno, gdyż zmiany stają się nieodwracalne i nabierają charakteru strukturalnego.