kodk

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci w wieku szkolnym

N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa prowadzi gimnastykę korekcyjną dla dzieci w wieku szkolnym w trzech formach

W celu przezwyciężenia tej bariery N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa pomaga zorganizować zajęcia gimnastyki korekcyjnej na terenie szkoły, (tj. w pobliżu miejsca zamieszkania dzieci). Koszt zajęć to około 9 - 11 zł. od dziecka za pojedyncze zajęcia (płatne semestralnie). Opłatę można wnosić albo bezpośrednio w kasie Ośrodka przy ul.Krakowskiej 39, albo u prowadzącego zajęcia w szkole, bądź przelewem na konto Ośrodka.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w szkołach prowadzone są:

  • zawsze przez magistra rehabilitacji ruchowej,
  • w grupach 10-12 osobowych,
  • 2 razy w tygodniu po 45 min.

 

Listę szkół i ośrodków, w których prowadzimy zajęcia grupowej gimnastyki korekcyjnej znajdą Państwo na stronie >>> Gimnastyka korekcyjna w szkołachGimnastyka korekcyjna grupowa prowadzona w siedzibie N.Z.O.Z. Krakowskiego Ośrodka Diagnostyki Kręgosłupa przy ul. Krakowskiej 39

Dla dzieci, które nie mogą lub nie chcą uczestniczyć w gimnastyce na terenie szkoły N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa umożliwia zajęcia w salach gimnastycznych własnej siedziby przy ul. Krakowskiej 39. Koszt zajęć to 15 zł. za godzinę lekcyjną (płatne w 10-tygodniowych odstępach)

Sala gimnastyczna w KODK

Zajęcia w ośrodku prowadzone są:

  • zawsze przez magistra rehabilitacji ruchowej,
  • w grupach maksymalnie 10 osobowych,
  • 2 razy w tygodniu

Poniedziałek + środa lub wtorek + czwartek
w godz. 16:00 do 16:45, 16:50 do 17:40, 17:40 do 18:25
Sala gimnastyczna, stanowisko indywidualne

Indywidualne instruktaże gimnastyki korekcyjnej

N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa, we własnej siedzibie przy ulicy Ul. Krakowskiej 39, prowadzi także instruktaże indywidualne oraz konsultacje lekarskie dla dzieci i ich rodziców.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Jest to indywidualne spotkanie terapeuty, dziecka i rodzica lub opiekuna. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do konkretnej wady stwierdzonej u danego dziecka. Instruktaż taki jest równie ważny dla samego dziecka jak i dla jego rodziców i opiekunów, którzy muszą kontrolować ćwiczenia domowe. Następnie dziecko, pod kontrolą opiekunów, samo w domu wykonuje zalecone zestawy ćwiczeń codziennie po 20-30 minut. Comiesięczne obligatoryjne spotkanie umożliwia kontrolę skutków zaordynowanej terapii oraz sprawdzenie, czy dziecko ćwiczy systematycznie. Każde dziecko ma indywidualną kartotekę, a każda wizyta opisywana jest na specjalnym formularzu. Dokumentacja przekazywana jest opiekunom w razie potrzeby (np. wyjazd do sanatorium).

 

 

Koszt każdego instruktażu wynosi 80,00 zł.

.

 

Gimnastyka korekcyjna na terenie szkoły


Konsekwencją stwierdzenia wady powinno być systematyczne uczestnictwo w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. W wyniku wieloletnich obserwacji i po rozmów z rodzicami stwierdzono, że wiele dzieci nie uczestniczy w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, mimo że ich rodzice zdają sobie sprawę, że powinny, gdyż wiedzą, że istotą tych zajęć jest ich systematyczność. Rodzice niestety często nie mają czasu dowozić dzieci na zajęcia w odległe miejsca do istniejących ośrodków rehabilitacji. Chodzi przede wszystkim o dzieci z klas 4-6 i gimnazjum, u których wady są pogłębione i narażone na progresję.