Zawody pływackie 2018 Zabierzów

Na pływalni OSiR w Zabierzowie w sobotę, 16 czerwca 2018 r. odbyły się zawody pływackie, które były zakończeniem kolejnej już edycji corocznego programu pn. „ Badanie wad postawy uczniów klas VII szkół podstawowych i II gimnazjów w latach 2017 – 2018 oraz klasy VII i VIII szkół podstawowych w latach 2018 – 2020 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2015 – 2020”, obejmującego zajęcia korekcyjne w wodzie, zajęcia korekcyjne na sali gimnastycznej oraz zajęcia w formie indywidualnych ćwiczeń korekcyjnych.  Uczestniczyli w nim uczniowie klas siódmych z terenu 12 gmin powiatu krakowskiego: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Jerzmanowice–Przeginia, Kocmyrzów–Luborzyca, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Liszki  i Zielonki.  Program posiada pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych, jako program spełniający wszelkie niezbędne elementy kompleksowego programu profilaktyki w wadach postawy.

Gminy w I etapie w 2017 roku finansowały część diagnostyczną. W miesiącach październik – grudzień przebadano 1159 dzieci z 7 klas SP i 1066 dzieci  objęto badaniem kontrolnym w II klasie gimnazjum. Diagnozowano  metodą komputerową z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej oraz urządzeniem DIERS. Daje ona obiektywną weryfikację badania poglądowego z testem zgięciowym Adamsa oraz ujmuje wadę w parametry matematyczne. Dzięki temu w latach następnych możemy weryfikować prowadzoną terapię oraz określać kierunki dalszego leczenia. Program, który corocznie, od 2005 roku, obejmuje diagnostyką przesiewową około 2000 dzieci organizowany jest na podstawie porozumienia między gminami a Starostwem Powiatowym w Krakowie.

W II etapie programu w okresie od marca do czerwca 2018 roku ze środków Starostwa Powiatowego w Krakowie  realizowano część terapeutyczną. Na pięciu pływalniach (Piekary, Zabierzów, ZSOS NR1 w Nowej Hucie, KSOS oś. Kurdwanów, YMCA ul. Krowoderska) w 17 grupach terapeutycznych prowadzone były zajęcia terapeutyczne w wodzie. Takimi formami zajęć objętych było prawie  400 dzieci. Jednocześnie w gimnazjach w Przegini i Sułoszowej zorganizowano zajęcia gimnastyki korekcyjnej na sali gimnastycznej . W 5 grupach terapeutycznych uczestniczyło 56 dzieci. Poza tym z formy indywidualnych instruktaży skorzystało 39 dzieci. Wszystkie działania w ramach programu są dla rodziców i dzieci bezpłatne.

Zwieńczeniem całego programu były zawody pływackie. Organizatorem zawodów i jednocześnie realizatorem całego programu był NZOZ Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa. Do zawodów zgłoszono  100 dzieci wytypowanych ze wszystkich grup terapeutycznych które zostały stworzone w ramach programu.

Zawody rozegrane zostały w trzech konkurencjach: styl grzbietowy, kraul na piersiach oraz sztafeta w stylu zmiennym.

W stylu grzbietowym zwyciężyli:
I miejsce: Borkowska Julia i Cuber Aleksander.
II miejsce : Rożek Patrycja Baran, Patryk Rożek.
III miejsce : Klaudia Kusia i Jakub Maak.

W stylu dowolnym zwyciężyli
I miejsce: Weronika Rydzyk oraz Hubert Czarnecki i Aleksander Cuber.
II miejsce : Martyna Wąsik oraz Piotr Stec.
III miejsce: Emilia Wirt i Jakub Karolczyk.

Najlepszy czas uzyskała sztafeta reprezentująca dzieci z pływalni w Zabierzowie. W trakcie zawodów uhonorowano również 11 uczniów którzy wyróżnili się 100% frekwencją na zajęciach.

Uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami prawidłowego stylowego pływania co świadczy o osiągnięciu zakładanych w programie celów czyli rozciągnięciu często wykazywanych w części diagnostycznej przykurczów zgięciowych stawów biodrowych i stawów obręczy barkowej.

Nagrody sponsorowali: Powiat Krakowski oraz  NZOZ Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa.

Zawody obserwowali Mirosław Golanko, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie  oraz Halina Gociewicz, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!