Jesteśmy specjalistyczną poradnią rehabilitacyjną działającą w Krakowie od 1999 roku.

Specjalizujemy się w bezinwazyjnej diagnostyce i leczeniu problemów związanych z kręgosłupem, postawą ciała i stóp u dzieci oraz dolegliwości bólowych u dorosłych pacjentów. Jako poradnia prowadzimy również kompleksową rehabilitację schorzeń ortopedycznych. Od początku przyświecała nam idea stworzenia kompleksowego systemu pracy z dziećmi zagrożonymi wadami postawy i rozwojem skoliozy.

W 2001 roku powstał w Krakowie program „Kraków Zdrowe Miasto”, koordynowany przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Wtedy też został zaakceptowany i wdrożony do realizacji zgłoszony przez nas program dotyczący diagnostyki oraz leczenia dzieci z wadami postawy. Przez kolejne lata ulegał on modyfikacjom przez specjalistów i obecnie stale jest realizowany jako jeden z dziesięciu priorytetów w dziecinie ochrony zdrowia dla mieszkańców naszego miasta. Obecnie posiada on pozytywną opinie Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Od 2004 roku przyznany nam został kontrakt z NFZ na specjalistyczne konsultacje lekarskie. Jesteśmy również od wielu lat wybierani w drodze konkursu do realizacji programu Profilaktyki i leczenia wad postawy, który prowadzony jest w szkołach podstawowych na terenie miasta Krakowa. Również od wielu lat, jesteśmy wybierani w drodze konkursu na realizację programu profilaktyki i leczenia wad postawy ogłaszanym przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. Realizujemy go na terenie 12 gmin powiatu krakowskiego.

W celu poprawy jakości leczenia naszych pacjentów, stale wprowadzamy nowoczesne formy diagnostyki i rehabilitacji. Przykładem jest leczenie skolioz metodą FED. Jesteśmy też jedynym w małopolsce zakładem opieki zdrowotnej, posiadającym urządzenie do bezinwazyjnej diagnostyki kręgosłupa i stóp metodą DIERS.

Corocznie w różnego rodzaju programach diagnozujemy około 8 000 dzieci. Terapię prowadzimy dla około tysiąca dzieci w ramach zajęć grupowych, indywidualnych oraz na pływalniach. Nasza kadra to wysokiej klasy specjaliści wieloletnim doświadczeniem stale podnoszący swoje kwalifikacje na specjalistycznych kursach i szkoleniach.