Badania w szkołach

Od 20 lat prowadzimy badania i budujemy świadomość uczniów i pacjentów prowadząc program „Profilaktyka i leczenie wad postawy dla dzieci w wieku szkolnym”. Ten autorski program został zgłoszony przez naszą przychodnię po raz pierwszy w 2001 w nowo powstającym projekcie „Kraków Zdrowe Miasto”. Posiada pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych. Obejmuje diagnostykę w oparciu o badania komputerowe, edukację i zajęcia terapeutyczne.

Doceniając nasz profesjonalizm, doświadczenie i wiedzę oraz umiejętności zawodowe Biuro Ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa od wielu lat wybiera w drodze konkursu ofert naszą Poradnię do jego realizacji. Program kierowany jest do dzieci w wieku 11-12 lat. Współpracujemy również ze Starostwem Powiatowym w Krakowie oraz 12 gminami w realizacji podobnego programu dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych a od 2021 roku dla klas V i VI.

Program profilaktyki i leczenia wad postawy składa się z 3 etapów:

  1. Badanie przesiewowe

Wykonanie badań przesiewowych tradycyjną metodą badania fizykalnego z testem zgięciowym Adamsa i jednoczesną jego weryfikację przez komputerową ocenę wad postawy z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej lub urządzenia DIERS, czyli ujęcie wykrytej wady w parametry matematyczne.

  1. Działania edukacyjno-informacyjne

Istotnym elementem programu zmierzającym do poprawy stosunkowo niskiego stanu wiedzy w zakresie profilaktyki wad postawy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli jest przeprowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych. Na zorganizowanych spotkaniach z rodzicami i nauczycielami szczegółowo omówione będą wyniki badań i postawionej diagnozy. Zostaną uświadomione zagrożenia i konsekwencje rozpoznanych wad.

Wyjaśniany jest również podział zdiagnozowanej populacji na 3 podstawowe grupy :

I grupa – dzieci z postawą prawidłową lub niewielkimi dysfunkcjami, nie wymagającą podjęcia obecnie żadnych działań terapeutycznych, a są kierowane do monitorowania w latach następnych

II grupa – dzieci ze zdiagnozowaną wadą postawy wymagającą podjęcia działań terapeutycznych w formie zajęć grupowych prowadzonych przez mgr rehabilitacji lub fizjoterapii lub osoby z podyplomowymi studiami w zakresie korekcji wad postawy

III grupa – wymagająca skierowania do specjalistycznej konsultacji lekarskiej w ramach kontraktu z NFZ. Do tej grupy kierowane będą dzieci z podejrzeniem:

  • idiopatycznej skoliozy wielopłaszczyznowej
  • pochylenia i rotacji miednicy
  • znacznej dysfunkcji kończyn dolnych i zgłaszające dolegliwości bólowe
  • choroby Scheuermanna
  1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych

Zajęcia w formie grupowych zajęć korekcyjnych na pływalni lub stacyjnych zajęć korekcyjnych na sali gimnastycznej dla uczniów wytypowanych w części diagnostycznej do II grupy.

Zajęcia w formie indywidualnych ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z III grupy skierowanych na nie po konsultacji lekarskiej w ramach kontraktu z NFZ. Będą one prowadzone według takich metod jak między innymi: Lahnert-Schorth, PNF w skoliozach, prof Dobosiewicz, FITS. Przeznaczone są dla uczniów wytypowanych w części diagnostycznej do III grupy.

Najbliższe terminy badań

Ze względu na stan pandemii badania nie odbywają się.

Najbliższe terminy spotkań

Ze względu na stan pandemii spotkania nie odbywają się.

Już dziś umów się na badanie

Odpowiemy na Twoje pytania oraz zapiszemy Cię na badanie.

Zadzwoń Napisz