Badania w szkołach

Od 20 lat prowadzimy badania i budujemy świadomość uczniów i pacjentów prowadząc program „Profilaktyka i leczenie wad postawy dla dzieci w wieku szkolnym”. Ten autorski program został zgłoszony przez naszą przychodnię po raz pierwszy w 2001 w nowo powstającym projekcie „Kraków Zdrowe Miasto”. Posiada pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych. Obejmuje diagnostykę w oparciu o badania komputerowe, edukację i zajęcia terapeutyczne.

Doceniając nasz profesjonalizm, doświadczenie i wiedzę oraz umiejętności zawodowe Biuro Ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa od wielu lat wybiera w drodze konkursu ofert naszą Poradnię do jego realizacji. Program kierowany jest do dzieci w wieku 11-12 lat. Współpracujemy również ze Starostwem Powiatowym w Krakowie oraz 12 gminami w realizacji podobnego programu dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych a od 2021 roku dla klas V i VI.

Program profilaktyki i leczenia wad postawy składa się z 3 etapów:

  1. Badanie przesiewowe

Wykonanie badań przesiewowych tradycyjną metodą badania fizykalnego z testem zgięciowym Adamsa i jednoczesną jego weryfikację przez komputerową ocenę wad postawy z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej lub urządzenia DIERS, czyli ujęcie wykrytej wady w parametry matematyczne.

  1. Działania edukacyjno-informacyjne

Istotnym elementem programu zmierzającym do poprawy stosunkowo niskiego stanu wiedzy w zakresie profilaktyki wad postawy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli jest przeprowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych. Na zorganizowanych spotkaniach z rodzicami i nauczycielami szczegółowo omówione będą wyniki badań i postawionej diagnozy. Zostaną uświadomione zagrożenia i konsekwencje rozpoznanych wad.

Wyjaśniany jest również podział zdiagnozowanej populacji na 3 podstawowe grupy :

I grupa – dzieci z postawą prawidłową lub niewielkimi dysfunkcjami, nie wymagającą podjęcia obecnie żadnych działań terapeutycznych, a są kierowane do monitorowania w latach następnych

II grupa – dzieci ze zdiagnozowaną wadą postawy wymagającą podjęcia działań terapeutycznych w formie zajęć grupowych prowadzonych przez mgr rehabilitacji lub fizjoterapii lub osoby z podyplomowymi studiami w zakresie korekcji wad postawy

III grupa – wymagająca skierowania do specjalistycznej konsultacji lekarskiej w ramach kontraktu z NFZ. Do tej grupy kierowane będą dzieci z podejrzeniem:

  • idiopatycznej skoliozy wielopłaszczyznowej
  • pochylenia i rotacji miednicy
  • znacznej dysfunkcji kończyn dolnych i zgłaszające dolegliwości bólowe
  • choroby Scheuermanna
  1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych

Zajęcia w formie grupowych zajęć korekcyjnych na pływalni lub stacyjnych zajęć korekcyjnych na sali gimnastycznej dla uczniów wytypowanych w części diagnostycznej do II grupy.

Zajęcia w formie indywidualnych ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z III grupy skierowanych na nie po konsultacji lekarskiej w ramach kontraktu z NFZ. Będą one prowadzone według takich metod jak między innymi: Lahnert-Schorth, PNF w skoliozach, prof Dobosiewicz, FITS. Przeznaczone są dla uczniów wytypowanych w części diagnostycznej do III grupy.

Już dziś umów się na badanie

Odpowiemy na Twoje pytania oraz zapiszemy Cię na badanie.

Zadzwoń Napisz