Diagnostyka DIERS

Metoda pomiaru DIERS to rewolucja w dotychczasowym podejściu do diagnostyki kręgosłupa oraz postawy ciała.

Urządzenie DIERS, którym prowadzimy badanie, gwarantuje szybki i nieinwazyjny pomiar dużej powierzchni pleców, kręgosłupa oraz stóp. Odbywa się to przy użyciu kamery cyfrowej, czyli bez promieniowania RTG. Prowadzimy diagnostykę zarówno osób dorosłych jak i dzieci.

 1. Urządzenie DIERS jest najbardziej rozpowszechnionym systemem do analizy światło-optycznej 3D kręgosłupa i kompletnej oceny funkcjonalnej całego ciała. Zostało skonstruowane przy bliskiej współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Niemczech w ramach transgranicznego projektu badawczego Unii Europejskiej.
 1. Prawdziwym klinicznym celem było rozwinięcie systemu analizującego, wolnego od promieniowania w szczególności dla pacjentów ze skoliozą. Zawiera ona cyfrową rekonstrukcję 3D kręgosłupa. Pozwala nam zobaczyć zróżnicowane parametry kliniczne wraz z wizualizacją kręgosłupa. Anatomiczne punkty orientacyjne, linia przebiegu wyrostków kolczystych i rotacje kręgów są automatycznie wykrywane przez system. Możliwe jest też wykreślenie konta skrzywienia bocznego kręgosłupa.
 1. Rozwój technologii 4D (3D + czas) w sposób istotny wpłynął na poprawę jakości pomiarów oraz odtwarzalność wyników badań w systemie DIERS formetric. Dzięki liczeniu wartości średniej (Averaging) z całej serii pomiarowej zminimalizowany został błąd wynikający z wahania się pacjenta podczas pomiaru. Poza tym możliwe jest też zapisanie sekwencji, umożliwiając późniejszą analizę postawy oraz funkcji.

Zobacz jak wygląda badanie metodą DIERS

Zobacz również prezentację urządzenia na targach medycznych w 2018 w Niemczech

Korzyści metody DIERS

 • Duża dokładność pomiarów
 • Czytelne i przejrzyste wyniki diagnostyki
 • Pomoc w skutecznym doborze terapii
 • Możliwość szczegółowego monitorowania przebiegu terapii
 • Brak szkodliwego promieniowania RTG

Zastosowanie metody DIERS

 • Problemy związane z  kręgosłupem i postawą  u osób dorosłych w celu doboru terapii rokujących poprawę stanu pacjenta
 • Patologiczne ustawienie miednicy, stany skręcenia, nachylenia, rotacji miednicy oraz nierówności długości  kończyn dolnych w celu podjęcia celowej korekcji, doboru specjalnych wkładek do obuwia itd.
 • Monitoring postępów terapii
 • Badania przesiewowe dużych grup pacjentów
 • Pomiar i kontrola przebiegu schorzeń skrzywienia kręgosłupa (np. skoliozy) u pacjentów wszystkich grup wiekowych
 • Bezinwazyjna  metoda stosowana u dzieci i młodzieży w wieku rozwojowym oraz u kobiet ciężarnych
 • Dopasowanie i monitoring specjalnych wkładek do obuwia
 • Zakres interdyscyplinarny (ortopedia, stomatologia/ortodoncja, technika ortopedyczna/obuwnicza, antropologia)

Cennik

Pakiet DIERS 150
  Kompleksowe badanie funkcjonalne kręgosłupa i stóp wraz z analizą fizjoterapeutyczną

  Ocenie podlegają: Diagnostyka kręgosłupa, Ocena ustawienia miednicy Obciążenia i ocena kończyn dolnych .
Umów się na wizytę
Badanie stóp 80
  kompleksowe badanie obciążenia kończyn dolnych z analizą fizjoterapeutyczną
Umów się na wizytę

Już dziś umów się na badanie

Odpowiemy na Twoje pytania oraz zapiszemy Cię na badanie.

Zadzwoń Napisz