Program realizowany jest od ponad 15 lat na terenie 11 gmin Starostwa Powiatowego w Krakowie.

O programie

Program Profilaktyki Wad Postawy Starostwa Powiatowego w Krakowie obejmuje gminy: Kocmyrzów-Luborzyca; Świątniki Górne; Igołomia-Wawrzeńczyce; Michałowice; Zielonki; Skała, Sułoszowa; Liszki; Zabierzów; Mogilany; Wielka Wieś. Obecna edycja programu będzie realizowana do 2025 roku. Obejmuje ona wszystkich uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych. Składa się on z 2 części i wszystkie one są całkowicie bezpłatne dla rodziców.

Program profilaktyki i leczenia wad postawy składa się z 2 etapów:

1. Część diagnostyczna:

Program rozpoczyna się diagnostyką uczniów klas 5 wykonywaną w celu określenia rodzaju dysfunkcji oraz ujęciu wady w parametry matematyczne i kwalifikacji na zajęcia terapeutyczne. Przeprowadzane jest ono w szkołach przy użyciu obecnie najnowocześniejszej, całkowicie bezpiecznej metody DIERS w okresie styczeń – czerwiec czyli w II semestrze szkolnym każdego roku. Rodzice przed rozpoczęciem programu otrzymują deklarację na której wyrażają zgodę na uczestnictwo w całym 2-letnim programie.

Opis badania możecie Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej www.kodk.pl w zakładce Diagnostyka DIERS. Po oddaniu wyników prowadzone są specjalne wykłady szkoleniowe dla rodziców na których omawiane są wyniki, a rodzice mają możliwość zapisania swoich dzieci na odpowiednio dobrane zajęcia terapeutyczne prowadzone II części programu.

  • Uczniowie u których wykryto tylko dysfunkcje kończyn dolnych lub zaburzenia krzywizn kręgosłupa ( plecy okrągłe lub płaskie) kierowani są na zajęcia terapeutyczne na pływalni prowadzone przez fizjoterapeutów. W gminach Sułoszowa i Skała wyjątkowo prowadzone są zajęcia na sali gimnastycznej w szkołach.
  • Uczniowie u których stwierdzono podejrzenie skoliozy kierowani są na indywidualna terapię prowadzoną według specjalistycznych metod leczniczych dla skolioz oraz na konsultację lekarską wykonywaną w ramach kontraktu NFZ realizatora programu.

Część ta kończy się w II semestrze 6-tej klasy badaniem kontrolnym tych samych uczniów w celu oceny skuteczności przeprowadzonych w programie działań. Jest to jednocześnie zamknięcie całego programu.

2. Część terapeutyczna

  • Zajęcia na sali gimnastycznej w szkołach lub na pływalni mają charakter ćwiczeń ogólnorozwojowych ukierunkowanych na rozciąganie istniejących przykurczów mięśniowych oraz mają na celu kształtowanie prawidłowych wzorców postawy.

    Przeprowadzonych będzie minimum 12 zajęć na pływalni co najmniej raz w tygodniu, Każde z nich trwa 45 min. Prowadzone będą przez dwóch fizjoterapeutów z co najmniej 2 letnim doświadczeniem. Na sali gimnastycznej przeprowadzone będą minimum 22 zajęcia po 45 min. Prowadzone będą przez fizjoterapeutów lub osoby z podyplomowymi studiami z gimnastyki korekcyjnej z co najmniej 2-letnim stażem co najmniej 2 razy w tygodniu.
  • Indywidualna terapia kierowana jest do uczniów u których stwierdzono podejrzenie wystąpienia skoliozy. Prowadzona jest przez fizjoterapeutę w oparciu o specjalistyczne metody leczenia skolioz z trójpłaszczyznową korekcją.

    Będą to minimum 3 spotkania po 45 min , co najmniej raz w miesiącu. Terapia poprzedzona będzie konsultacją u lekarza specjalisty ramach kontraktu z NFZ realizatora programu. Wymagane będzie tutaj skierowanie do specjalistycznej poradni rehabilitacyjnej wydane przez lekarza rodzinnego.

Zapraszamy rodziców dzieci zdiagnozowanych w ramach Programu w klasie 5tej do kontaktu w celu zgłoszenia dziecka na bezpłatne zajęcia terapeutyczne. Przy zgłoszeniu koniecznie podaj imię, nazwisko oraz szkołę dziecka.

Na podstawie ilości i terminów zgłoszeń z konkretnych gmin, będziemy organizowali zajęcia i przygotowywali wstępny harmonogram zajęć. Ilość miejsc w Programie jest ograniczona i zależy od zgłoszeń w danej Gminie.

Zobacz jak wygląda badanie DIERS

Światło emitowane z projektora wyświetla równoległe linie pomiarowe na plecy pacjenta stojącego przed urządzeniem. Obraz w postaci poziomych pasków jest analizowany cyfrowej kamery video i przekazywany do komputera. Badanie odbywa się bezdotykowo i bez promieniowania RTG.