Autorski program „Profilaktyka i leczenie wad postawy dla dzieci w wieku szkolnym” działa już 20 lat! Zobacz jak interpretować wyniki.

O programie

Doceniając nasz profesjonalizm, doświadczenie i wiedzę zawodowe Biuro Ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa od wielu lat wybiera w drodze konkursu ofert naszą Poradnię do jego realizacji. Współpracujemy również ze Starostwem Powiatowym w Krakowie oraz Gminami Powiatu Krakowskiego. Program obejmuje diagnostykę w oparciu o badania komputerowe, edukację i zajęcia terapeutyczne.

Program profilaktyki i leczenia wad postawy składa się z 3 etapów:

1. Diagnostyczne badanie przesiewowe i działania edukacyjne:

Wykonanie badań przesiewowych tradycyjną metodą badania fizykalnego z testem zgięciowym Adamsa i jednoczesną jego weryfikację przez komputerową ocenę wad postawy z wykorzystaniem urządzenia DIERS Formetric, czyli ujęcie wykrytej wady w parametry matematyczne. Więcej o metodzie na podstronie Diagnostyka DIERS.

Istotnym celem programu jest poprawa stanu wiedzy w zakresie zagrożeń i profilaktyki wad postawy. W ramach Programu organizowaliśmy dla rodziców i nauczycieli spotkania edukacyjne, na których odpowiadaliśmy jak interpretować wyniki oraz jak pokierować dalsze leczenie. Z powodu pandemii COVID-19 nie mogliśmy zorganizować spotkań na terenie szkoły, dlatego przygotowaliśmy dla Rodziców poradnik jak interpretować wyniki i zalecenia:

  • WSKAZANA GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA oznacza, że u dziecka nie stwierdzono na chwilę obecną zagrożenia rozwojem skoliozy. Mogą współistnieć inne nieznaczne dysfunkcje, które nie wymagają na tym etapie prowadzenia specjalistycznej terapii. W celu odpowiedniej profilaktyki, dziecko powinno uczestniczyć w zajęciach ogólnorozwojowych lub na pływalni. Dzieci z tej grupy powinny podlegać w roku następnym normalnej kontroli przesiewowej
  • WSKAZANA GIMNASTYKA KOREKCYJNA oznacza to, że dziecko jest w grupie ryzyka i zalecana jest wizyta u fizjoterapeuty w celu ustalenia indywidualnego programu ćwiczeń.
  • WSKAZANA GIMNASTYKA KOREKCYJNA oraz WSKAZANA KONSULTACJA LEKARSKA oznacza, że dziecko jest w grupie zagrożonej rozwojem skoliozy. Zalecana wizyta u fizjoterapeuty w celu ustalenia programu ćwiczeń oraz bez względnie należy zgłosić się na konsultację do lekarza specjalisty.

2. Prowadzenie zajęć terapeutycznych

Obecnie realizujemy program profilaktyki dla Starostwa Powiatowego w Krakowie i Gmin Powiatu Krakowskiego. W okresie maj-czerwiec zrealizowaliśmy część diagnostyczną. Bezpłatna część terapeutyczna zaplanowana na okres wrzesień-grudzień obejmować będzie zajęcia na pływalniach, na sali gimnastycznej (w gminie Sułoszowa i Skała) oraz dla dzieci ze zdiagnozowanymi większymi wadami, terapię indywidualną w formie bezpłatnego instruktażu.

Zapraszamy rodziców zdiagnozowanych dzieci z klas 5tych do kontaktu w celu zgłoszenia chęci udziału w bezpłatnej części terapeutycznej. Na podstawie ilości i terminów zgłoszeń z konkretnych gmin, będziemy organizowali zajęcia i przygotowywali wstępny harmonogram zajęć. Ilość miejsc w Programie jest ograniczona i zależy od zgłoszeń w danej Gminie.

3. Badanie kontrolne

Ostatnim etapem Programu jest przeprowadzenie badania kontrolnego wraz z porównaniem wyników badania z etapu 1. Ma na celu sprawdzenie regresu lub postępu wady. Planowane w II semestrze roku szkolnego.

Zobacz jak wygląda badanie DIERS

https://www.youtube.com/watch?v=vuFWxYQNZf0

Światło emitowane z projektora wyświetla równoległe linie pomiarowe na plecy pacjenta stojącego przed urządzeniem. Obraz w postaci poziomych pasków jest analizowany cyfrowej kamery video i przekazywany do komputera. Badanie odbywa się bezdotykowo i bez promieniowania RTG.