Na pływalni OSiR w Zabierzowie w sobotę, 15 czerwca 2019 odbyły zawody pływackie, które były zakończeniem kolejnej już edycji corocznego Programu Profilaktyki i Leczenia Wad Postawy.  Uczestniczyli w nim uczniowie klas 7 z terenu 12 gmin powiatu krakowskiego: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Jerzmanowice–Przeginia, Kocmyrzów–Luborzyca, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Liszki  i Zielonki.  Program „Profilaktyka wad postawy dla dzieci z  klas 7 i 8 szkół podstawowych z Powiatu Krakowskiego  wraz z częścią terapeutyczną” posiada pozytywną opinię Agencja Oceny Technologii Medycznych, jako program spełniający wszelkie niezbędne elementy kompleksowego programu profilaktyki w wadach postawy.

Gminy w I etapie w 2018 roku finansowały część diagnostyczną. W miesiącach październik – grudzień przebadano 967 dzieci z 7 klas SP i 1159 dzieci  objęto badaniem kontrolnym w 8 klasie. Diagnozowano  metodą komputerową z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej oraz urządzeniem DIERS. Daje ona obiektywną weryfikację badania poglądowego z testem zgięciowym Adamsa oraz ujmuje wadę w parametry matematyczne. Dzięki temu w latach następnych możemy weryfikować prowadzoną terapię oraz określać kierunki dalszego leczenia. Program, który corocznie, od 2005 roku, obejmuje diagnostyką przesiewową ponad 2100 dzieci organizowany jest na podstawie porozumienia między gminami a Starostwem Powiatowym w Krakowie.

W II etapie programu w okresie od marca do czerwca 2018 roku ze środków Starostwa Powiatowego w Krakowie  realizowano część terapeutyczną. Na pięciu pływalniach (Piekary, Zabierzów, ZSOS NR1 w Nowej Hucie, KSOS oś. Kurdwanów, YMCA ul. Krowoderska) w 17 grupach terapeutycznych prowadzone były zajęcia terapeutyczne w wodzie. Takimi formami zajęć objętych było ponad  350 dzieci. Jednocześnie w gimnazjach w Przegini i Sułoszowej zorganizowano zajęcia gimnastyki korekcyjnej na sali gimnastycznej . W 5 grupach terapeutycznych uczestniczyło 54 dzieci. Poza tym z formy indywidualnych instruktaży skorzystało 37 dzieci. Wszystkie działania w ramach programu są dla rodziców i dzieci bezpłatne. 

Zwieńczeniem całego programu były zawody pływackie. Organizatorem zawodów i jednocześnie realizatorem całego programu był NZOZ Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa. Do zawodów zgłoszono  98 dzieci wytypowanych ze wszystkich grup terapeutycznych które zostały stworzone w ramach programu.

Zawody rozegrane zostały w trzech konkurencjach: styl grzbietowy, kraul na piersiach oraz sztafeta w stylu zmiennym.

W stylu grzbietowym zwyciężyli :

I miejsce: Mendel Zofia SP Czernichów i Juszczyk Wiktor SP Więcławice  

II miejsce : Sęk Emilia SP Wola Zachariaszowska i Zahuta Kacper SP Zabierzów

III miejsce : Pajdak Paula SP Bibice i Urbańczyk Dawid SP Brzezie